Користувацька угода

Користувацька угода

Суб’єкт господарської діяльності, ФОП Оробінський П.А.(надалі іменуються як – «Правовласник»), що надає офіційну пропозицію (публічну оферту), з однієї сторони, та Користувач, відповідно до реєстрації (надалі також – «Користувач»), що прийняв та погоджуються з умовами цієї «Користувацької угоди» (надалі – Угода/Договір), що містить всі істотні умови надання послуг (ст. ст. 633, 641 та гл. 63 Цивільного кодексу України), шляхом:

 1. Його підписання уповноваженими представниками Правовласника та Користувача;
 2. Реєстрації Користувача на web-сервері Правовласника за адресою https://jet.vet або при створенні Персонального Кабінета у додатку JetVetPass(JetVetPass)  відповідно до інструкцій, опублікованих на веб-сайті Правовласника, присвоєння номера Договору (у разі, якщо Користувачу не присвоєно номер договору, номером договору виступає облікове ім’я — «логін» або номер телефону для Користувача додатка JetVetPass).

Користувач несе відповідальність за достовірність зазначеної інформації при реєстрації.

Терміни та визначення:

«Сервіс» – програмне забезпечення, що надає послуги для централізації, систематизації, збереження, аналізу та обробки даних, наданих Користувачем.

«Відомості (інформація, дані, матеріали) Сервісу» – це інформація про послуги Сервісу, які вносяться Користувачами в базу даних.

1. Загальні положення функціонування Сервісу

 • Сервіс надає послуги для систематизації, обробки, аналізу та збереження даних, наданих Користувачем та/або Третіми особами.
 • Отримуючи доступ до матеріалів Сервісу, Користувач вважається приєднаним до даної Угоди.
 • Сервіс передбачає, за бажанням Користувача, використання функціоналу платних Додатків, право на використання яких виникає в момент придбання Додатку тривалістю дії 30 календарних днів, з можливістю автоматичного продовження.
 • Умови використання Додатків, регулюються даною Угодою та безпосередньо відносяться до діяльності Сервісу.
 • В рамках діяльності Сервісу Правовласник може збирати та обробляти особисту інформацію, внесенні дані Користувача про Третіх осіб, інформацію, коли Користувачі автоматично беруть участь в маркетингових акціях, організованих із застосуванням сторонніх додатків Правовласником. В рамках діяльності Сервісу, Правовласник може також обробляти інформацію, пов’язану з ефективністю рекламних кампаній, в тому числі, який контент був переглянутий за допомогою Сервісу, так і з застосуванням мобільних додатків Третіх осіб.
 • При зверненні Користувачів до Правовласника з метою отримання інформаційної підтримки, Правовласник може, в рамках діяльності Сервісу, збирати інформацію, необхідну для виконання запиту Користувача і отримання зворотного зв’язку при необхідності. Правовласник може також зв’язатися з Користувачем, використовуючи існуючу контактну інформацію облікового запису та даних внесених Користувачем. Правовласник може також збирати іншу інформацію при спілкуванні з Користувачами, наприклад, будь-які запити до служби підтримки, що подаються Користувачами, або будь-який зворотний зв’язок, що надається ними.
 • Правовласник може автоматично отримувати і реєструвати на своїх серверах інформацію з браузера користувача або будь-якого пристрою, включаючи IP-адресу, програмного забезпечення і апаратні атрибути, сторінки, які запитує Користувач, мобільні ідентифікатори, інформацію про використання Сервіса, і / або інформацію про інших використовуваних пристроях або інформацію системного рівня.
 • Правовласник може збирати і зберігати інформацію, яка отримана в результаті опитувань, які можуть проводитися Правовласником, або залученими Правовласником підрядниками – третіми особами, а саме інформацію щодо статі, віку, сімейного стану, особистих уподобань та інше.
 • Правовласник може також додавати та використовувати інформацію, законно отриману від Третіх сторін, до існуючих даних Правовласника про Користувачів/Третіх осіб.
 • В рамках діяльності свого Сервісу, Правовласник може збирати певну інформацію за допомогою таких технологій як cookies, pixels, локального сховища та інше.
 • Правовласник може дозволяти третім сторонам, таким як постачальники рекламних та / або аналітичних послуг, збирати інформацію, використовуючи усі типи технологій безпосередньо на веб-сторінці Сервісу або мобільного Сервіса. Дані, які вони збирають, підлягають охороні відповідно до чинної політики конфіденційності цих Третіх сторін.
 • Користувач надає згоди для того, що для надання своїх послуг Правовласник може використовувати інформацію, яку Правовласник збирає і розміщує для забезпечення обслуговування та інформування Користувачів, Третіх осіб, в тому числі для створення і управління обліковими записами Користувачів, вирішення технічних труднощів і доступу до різних функцій; зв’язок з Користувачами, в тому числі з питань Сервісу, обслуговування клієнтів або дозволених рекламних комунікацій через будь-які доступні канали зв’язку; проведення науково-дослідницької та аналітичної активності з метою поліпшення Сервісу; оцінка деяких факторів особистої інформації, зокрема, для аналізу і прогнозування особистих переваг, інтересів, поведінки або місцезнаходження, тощо.
 • Правовласник може зберігати інформацію, яку він збирає і отримує в Сервісі так довго, як то потрібно для виконання відповідних цілей, що не порушують умов цієї Угоди.
 • Дана угода розповсюджується на усі піддомени даного Сервісу.

2. Обмін інформацією

 • Правовласник може ділитися інформацією, яку він збирає, з довіреними особами, в тому числі розташованими в будь-якій третій країні. При цьому передані дані залишаються предметом цієї Угоди.
 • Правовласник може розповсюджувати інформацією, яку він збирає, при виключних обставинах:
  • Правовласник може використовувати сторонніх постачальників послуг для надання деяких складових своїх послуг, в таких випадках усі персональні дані є предметом цієї Угоди;
  • Правовласник залишає за собою право відповідно до вимог чинного законодавства України обмінюватися інформацією з приватними особами та державними органами.
 • Правовласник може надавати персональні дані Користувача/Третіх осіб на запити компетентних органів, оформлених відповідно до вимог чинного законодавства України.
 • У випадку, якщо бізнес Правовласника або частина цього бізнесу будуть продані або реорганізовані, і Правовласник передає всі, або майже всі свої активи новому власнику, то персональні дані користувачів можуть бути передані покупцеві, щоб забезпечити безперервність обслуговування Сервісу.
 • Правовласник може передавати певну інформацію, що може включати персональні дані Користувача/Третіх осіб стороннім постачальникам послуг, довіреним партнерам або вповноваженим дослідникам в цілях кращого розуміння, яка реклама або послуги можуть зацікавити відповідних осіб.
 • У випадках передачі персональних даних, інформування Користувача про передачу персональних даних Третіх осіб залишається на розсуд Правовласника.

3. Контроль користувача

 • Правовласник зобов’язується робити все можливе для забезпечення правильності та актуальності Інформації, розміщеної на Сервісі. Правовласник забезпечує таємницю повідомлень Користувачів Сервісу, за винятком випадків, передбачених законодавством України. У зв’язку з тим, що Правовласник використовує Сервіс лише для систематизації, обробки, аналізу та збереження даних Користувача, то Правовласник знімає з себе відповідальність:
  • за будь-які порушення роботи Сервісу;
  • за будь-які помилки в роботі Сервісу;
  • за заподіяння шкоди, збитку, втрату інформації чи за нанесення різної іншої шкоди особам, які виникли при користуванні сервісом Сервісу, у тому числі будь які інші матеріальні втрати, понесені внаслідок відвідування Сервісу або неможливості його відвідування, а також внаслідок надмірної довіри до будь-якої інформації, прямо або побічно отриманої через Програму;
  • за порушення Користувачем авторських (а також, суміжних прав, а також, інших прав майнових і немайнових прав суб’єктів права інтелектуальної власності) і інших прав Третіх осіб, шляхом опублікування Матеріалів, невідповідних чинному законодавству (в тому числі законодавству що регулює відносини у сфері інтелектуальної власності, як законодавства України так і міжнародного), в тому числі, доданих Користувачем до Сервісу:
  • правовласник не несе відповідальності за розміщення інформації зловмисниками, а саме розміщення відомостей (інформації, даних) зі свідомо неправдивою інформацією;
  • за надання за офіційним запитом відповідних державних органів, Правовласником всієї необхідної інформації (з врахуванням технічних можливостей), в рамках, дозволених законодавством України;
  • за те, що інформація Користувача, яку він додає до Сервісу, може відображатися із затримкою від декількох хвилин до декількох робочих днів. Правовласник залишає за собою право не відображати та/або видаляти інформацію Користувача, що порушує умови цього Договору;
 • місце надання послуги – Україна. Будь-який спір, який виникає у зв’язку з цим Договором, в тому числі, будь-яке питання щодо його дійсності або припинення, повинні бути передані і остаточно вирішені судами України за правом (як матеріальним так і процесуальним) України;
 • Правовласник не може гарантувати і не обіцяє ніяких специфічних результатів від використання Сервісу.
 • Інформація, що міститься або згадується в Сервісі надана виключно для загального ознайомлення, з метою інформаційного ознайомлення або в рекламних цілях, в межах допустимих відповідно до чинного законодавства, і може містити неточності або бути вже визнана неактуальною. Правовласник не дає ніяких прямих, непрямих або інших гарантій будь-якого роду про об’єктивність, коректність, точність, повноту і / або актуальність Інформації/Матеріалів, і не несе ніякої відповідальності, прямої або непрямої, за будь-які збитки і / або незручності, які Користувач поніс або міг понести в зв’язку з рішеннями, прийнятими ним самостійно на підставі Інформації та її інтерпретації. Будь-які ризики, пов’язані з рішеннями, прийнятими на підставі розміщеної на даному Сервісі Інформації, а також з неправильним розумінням і трактуванням представленої Інформації, лежать виключно на Користувачеві.
 • Будь-які думки, поради, твердження, послуги, пропозиції або ж інша інформація або вміст, розміщені на Сервісі, і являють собою особистий досвід/думку авторів і належать, відповідно, їм, а не Правовласнику. Правовласник не надає будь-які пов’язані з ними гарантії і умови, як явні, так і ті, що припускаються, включаючи (але не обмежуючись тільки ними) будь-які гарантії власності, нешкідливості, придатності для певної мети, точності або повнотивідповідної інформації. Розміщена на Сервісі Інформація, є приватною і не відображає офіційну точку зору Правовласника, уповноважених державних органів або осіб-виробників (якщо прямо не вказано інше). Таким чином, Правовласник не зобов’язаний розглядати претензії, стосовно порушення прав Третіх осіб/Користувачів, такими розміщеними Матеріалами, втім, може сприяти у захисті порушених прав таких осіб.
 • Публікація посилання на будь-які сторонні сайти не повинна розглядатися, як схвалення змісту або підтримка цих сторонніх Сервісів Правовласником.
 • Правовласник за власним рішенням може призупинити або заборонити доступ Користувача до Сервісу, якщо на його думку, Користувач порушує вимоги цього Договору або становить загрозу для функціонування Сервісу. Після блокування реєстраційного запису /або запровадження іншого виду технічної заборони доступу – Користувач втрачає доступ до Сервісу. Такі дії Правовласника не потребують повідомлення Користувача. Правовласник має право редагувати, переносити, закривати і видаляти повідомлення, теми, файли і т.п., які, на думку Правовласника, не відповідають цьому Договору, порушують вимоги законодавства чи етики.
 • Правовласник Сервісу не несе відповідальності за втрату даних або будь-яку іншу шкоди для техніки Користувача або будь-якого іншого обладнання або програмного забезпечення, викликану або пов’язану зі скачуванням матеріалів з Сервісу або переходом за посиланнями, розміщеними в Сервісі.
 • Адміністрація Сайту має право змінювати оформлення Сервісу, його структуру, набору послуг, правил його роботи, доповнювати скрипти/плагіни, що використовуються, програмне забезпечення та інші об’єкти, що використовуються або зберігаються в Сервісі, тощо у будь-який час з попереднім повідомленням або без такого.
 • Всі матеріали або весь вміст Сайту, в тому числі елементи дизайну, тексти, графічні зображення, фото, відео і т.п., які не належать Третім особам, є об’єктами виняткових прав Правовласника і захищені законодавством про авторське право, торгову марку та іншими законами, що захищають інтелектуальну власність. Ніяка Інформація та/або Матеріали, розміщені на Сервісі, не можуть бути відтворені, перероблені, поширені, опубліковані, передані, або продані, цілком або частинами, без попереднього дозволу Правовласника.
 • Матеріали, розміщені в Сервісі на правах реклами, є рекламою Третіх осіб, які самостійно несуть відповідальність за порушення прав/законних інтересів Користувачів/Третіх осіб. Торгові марки, що згадуються в Сервісі, є власністю їх відповідних власників.
 • У разі накладення штрафів на Правовласника, в зв’язку з пред’явленням з боку Третіх осіб претензій, пов’язаних з опублікованою Користувачем інформацією і / або з порушенням Користувачем прав на об’єкти інтелектуальної власності, Користувач зобов’язується відшкодувати Правовласнику всі збитки, включаючи судові витрати, зумовлені недотриманням положень цих правил або порушенням прав Третіх осіб.
 • Претензії Третіх осіб/Користувачів, пов’язані з опублікованою Користувачем Інформацією і/або з порушенням Користувачем прав на об’єкти інтелектуальної власності, направляються відповідному Користувачу, що порушив, а він зобов’язаний в розумні строки розглянути претензію та вирішити поставлені в ній питання.
 • Правовласник за можливості сприяє захисту прав та інтересів осіб і забезпечення дотримання вимог законності тільки після звернення зацікавленої особи до Правовласника шляхом відправки електронного повідомлення на наступну електронну адресу: contact@jet.vet.
 • Користувачі, згідно даної Угоди, надали право Правовласнику розкривати, без обмеження терміну дії і території, в рамках законодавства України, персональні дані, а також іншу інформацію Користувачів/Третіх осіб особам, які надають послуги Правовласнику, зокрема, але не виключно, обробляють заявки, платежі.
 • Вся інформація, яка збирається Правовласником в розумних межах захищена технічними засобами і процедурами забезпечення безпеки з метою запобігання несанкціонованому доступу або використання даних. Афілійовані з Правовласником особи, надійні партнери і незалежні постачальники послуг зобов’язуються використовувати отриману від Правовласника інформацію відповідно до вимог безпеки і цієї Угоди.

4. Зміна цієї угоди

 • Правовласник може вносити поправки, доповнювати або будь-яким іншим чином змінювати дану Угоду без попереднього повідомлення Користувача. Користувач розуміє і погоджується з усією повнотою відповідальності за періодичне ознайомлення з цим документом.
 • Продовжуючи користуватися послугами Сервісу після внесення будь-яких правок, доповнень або будь-яких інших змін в дану угоду, Користувачі підтверджують, що вони згодні з будь-якими змінами даної Угоди.
 • Справжня Угода складена українською мовою, проте може надаватися для ознайомлення Користувачам російською та англійською мовами. У разі невідповідності положень цього документа українською мовою і його перекладом на російську та англійську мови, юридичну силу має виключно версія документа українською мовою, розміщеного на Сервісі: «jet.vet».
 • Перед кожним використанням будь-яких функцій Сервісу Користувач бере на себе обов’язок перевіряти діючу (актуальну) редакцію Угоди.

5. Інші умови

 • Користувач надає Правовласнику право повідомляти йому поштою, електронною поштою, телефоном та/або SMS, та/або Viber, та/ або в інший спосіб зв’язку будь-яку інформацію комерційного і/чи інформаційного характеру.
 • Інформаційні повідомлення, призначені для широкого кола Користувачів/Третіх осіб, посилаються на електронні адреси або в інший спосіб зв’язку з Користувачами/ Третіми особами.
 • При виникненні між Сторонами суперечок та розбіжностей за цією Угодою або у зв’язку з нею, Сторони зобов’язуються вирішувати їх шляхом переговорів.
 • Ця Угода регулюється і тлумачиться відповідно до законодавства України. Питання, не врегульовані цією Угодою, підлягають вирішенню відповідно до чинного законодавства України (матеріального та процесуального). Всі можливі суперечки, що випливають з відносин, що регулюються цією Угодою, вирішуються в порядку, встановленому законодавством України, за нормами права України.
 • Скрізь по тексту цієї Угоди, якщо не зазначене інше, під термінами «чинне законодавство», «застосовне законодавство» розуміється як законодавство України, так і законодавство місця перебування Користувача/Користувачів.
 • Визнання судом будь-якого положення Угоди недійсним або тим, що не підлягає примусовому виконанню не тягне за собою недійсності або невиконання інших положень цієї Угоди.

Офіс працює

Пн- Пт
9:00 - 18:00
Сб
Вихідний
Нд
Вихідний

Контактна інформація

Тел
+38 (098) 798-78-78
Email
contact@jet.vet
Адреса
м. Харків, вул. Клочківська 111А

Увійти в акаунт

Зв'язатися з нами